Theatre
Alle sectoren

Voor het theater

Een podiumvertolking verschilt dagelijks van de dag voordien. Dat gegeven verplicht ons ertoe om flexibeler te werken en in nauw overleg met de gezelschappen.

We nemen respect voor de oorspronkelijke teksten als uitgangspunt voor onze vertalingen en we blijven die voortdurend aanpassen, vooral als het om een nieuwe creatie gaat.

De ergonomie van de teksten is essentieel om visuele en fysieke vermoeidheid te vermijden (de tekst wordt boven het podium geprojecteerd).

We werken op basis van een transcriptie van het werk en een (of meerdere) captatie(s) van het stuk. We nemen ook een of meerdere repetities op in onze offertes. Tijdens deze repetitie(s) passen we de tekst aan in functie van de laatste regiewijzigingen, de laatste bijsturingen in het spel van de acteurs. Voor film wordt deze fase gerealiseerd tijdens de simulatie.

We beschikken over specifiek materiaal voor de projectie van ondertitels: (flexibele software voor het beheren van ondertitels, een videoprojector (4500K lcdof 7000K laser), bijkomende projectieschermen (hout of led).

Het liefste begeleiden we de ondertitels tot op het moment dat ze geprojecteerd worden, tijdens een vertoning, als ze semi-direct geprojecteerd worden. Maar we kunnen je het programma dat we gebruiken ook aanleren zodat je zelfstandig kan werken, tijdens tournees bijvoorbeeld.

Natuurlijk houden we rekening met de specifieke eigenschappen van de zaal (grootte, beschikbare ruimte, al aanwezige schermen of projector enz.) en met de beperkingen van het evenement (nieuwe creatie, boventiteling in drie talen, complexe enscenering…)

Taaltabel

Vertrouw ons de vertaling van jouw projecteren toe

  • Naar het Frans: Engels, Nederlands, Italiaans, Spaans, Duits, Chinees, Russisch, Arabisch,...

  • Naar het Nederlands: Frans, Engels, Spaans, Italiaans,...

  • Naar het Engels : Frans, Nederlands, Duits,...

  • Van het Frans naar: Engels, Spaans, Duits, Italiaans,...

Enkele referenties

Théâtre Wychayat
Théâtre 4daysinSeptember
Théâtre - semi direct - Flagey
Opéra - Turn of the screw
Opéra - Corpo
Théâtre - Nosferatu
Philarmonique

Diensten

Audiovisueel, doven en slechthorenden, semidirect, vertalingen... ontdek onze ondertiteling en boventiteling.

Onze diensten