Skip to main content

Voor theater

Elke podiumvertolking verschilt van die van de dag ervoor. Dit verplicht ons om flexibel te werken, in nauw overleg met het gezelschap.

Ons uitgangspunt bij vertalingen is steeds respect voor de oorspronkelijke teksten. Waar nodig blijven we die ook aanpassen, vooral als het om een nieuwe creatie gaat.

Om visuele en fysieke vermoeidheid te vermijden – de tekst wordt boven het podium geprojecteerd – is aandacht voor ergonomie erg belangrijk.

We werken op basis van een transcriptie van het werk en een of meerdere captaties van het stuk. We nemen in onze offertes ook het nodige aantal repetities op. Tijdens deze repetitie(s) passen we de tekst aan in functie van de laatste regiewijzigingen en bijsturingen in het spel van de acteurs. Voor film wordt deze fase gerealiseerd tijdens de simulatie.

We beschikken over specifiek materiaal voor de projectie van ondertitels: (flexibele) software voor het beheren van ondertitels, een videoprojector (4500K lcd of 7000K laser), bijkomende projectieschermen (in een houten frame of led).

Het liefst begeleiden we de ondertitels tot op het moment van projectie, tijdens een vertoning, als ze semi-direct geprojecteerd worden. Maar we kunnen het programma dat we gebruiken ook aanleren aan gezelschappen zodat ze zelfstandig kunnen werken, tijdens tournees bijvoorbeeld.

Natuurlijk houden we ook rekening met de specifieke eigenschappen van elke zaal (grootte, beschikbare ruimte, al aanwezige schermen of projector enz.) en met de beperkingen van het evenement (nieuwe creatie, boventiteling in meerdere talen, complexe enscenering enz.).

Combinatie van talen

Vertrouw ons uw projecten toe

Naar het Frans uit het Engels, Nederlands, Italiaans, Spaans, Duits, Portugees, Chinees, Koreaans, Russisch, Arabisch, Farsi, Servo-Kroatisch, Bosnisch, Pools enz.

Naar het Nederlands uit het Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Duits enz.

Naar het Engels uit het Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans, Duits, Portugees enz.

Uit het Frans en Nederlands naar het Engels, Nederlands, Spaans, Duits, Italiaans, Chinees, Koreaans, Pools enz.

Sommige referenties

    Diesten

    Audiovisueel, doven en slechthorenden, semi-direct, vertalingen... ontdek ontdek onze boven- en ondertiteling