Skip to main content

Diensten voor bedrijven / Corporate

Wij bieden uw publiek een maximale beleving van uw product en uw boodschap.

Wij kiezen samen met u het aangepaste vocabularium voor uw programma, voor uw product en voor het doel dat u wil bereiken. Op die manier heeft de boodschap een maximale impact op uw doelpubliek, ongeacht of het de interne of externe communicatie van uw bedrijf betreft.

Webinars: Voor conferenties, lessen of evenementen die online moeten plaatsvinden, passen wij ons maximaal aan naargelang de technische beperkingen en het specifieke vocabularium van deze webinars.

Sociale media: We ondertitelen clips die verspreid worden via de sociale media, zowel in de oorspronkelijke taal (we denken ook aan onze buren op het openbaar vervoer …) als in vertaling. We leveren ondertitelbestanden aan die u op het platform kunt uploaden, maar evengoed bestanden waarbij de gevalideerde ondertitels al in het filmpje vervat zitten.

Combinatie van talen

Vertrouw ons uw projecten toe

Naar het Frans uit het Engels, Nederlands, Italiaans, Spaans, Duits, Portugees, Chinees, Koreaans, Russisch, Arabisch, Farsi, Servo-Kroatisch, Bosnisch, Pools enz.

Naar het Nederlands uit het Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Duits enz.

Naar het Engels uit het Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans, Duits, Portugees enz.

Uit het Frans en Nederlands naar het Engels, Nederlands, Spaans, Duits, Italiaans, Chinees, Koreaans, Pools enz.


Sommige referenties